Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Veien videre (tilleggsbolk 28)

Spørsmål til vg1 og vg 2

Hvor fornøyd er du med opplæringen på skolen med tanke på forberedelse til det du skal lære i læretiden?

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Ganske fornøyd – Litt fornøyd – Ikke særlig fornøyd

Jeg har fått informasjon om hvilke muligheter jeg har med et fag-/svennebrev innenfor mitt fagområde.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Jeg tror jeg vil få jobb med et fag-/svennebrev innenfor mitt fagområde.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Jeg tror det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg utdanner meg for.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig