Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Arbeidsmiljø (tilleggsbolker 23 - 27)

Tilleggsbolk 23

Er du hyggelig mot lærerne dine?

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri

Kommer lærerne presis til timene/arbeidsøktene?

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri

Må lærerne bruke mye tid på å få ro i klassen?

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri

Forstyrrer du andre elever når de arbeider?

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri

Kommer elevene i din gruppe/klasse for sent til timene?

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri

Tilleggsbolk 24

Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste månedene?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang - 2 eller 3 ganger i måneden – Omtrent 1 gang i uken – Flere ganger i uken

Pleier elevene å si fra til lærerne hvis noen blir mobbet?

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri 

Tilleggsbolk 25

Spørsmålet handler om hva som har skjedd på skolen de siste månedene:

Hvor ofte har du opplevd at noen av disse personene har brukt Internett, mobil eller e-post for å sende og spre ondsinnede meldinger om eller bilder av deg?

Elever i gruppen/klassen

Svaralternativ: Flere ganger i uken – Omtrent 1 gang i uken – 2-3 ganger i måneden – En sjelden gang – Ikke i det hele tatt

Andre elever på skolen

Svaralternativ: Flere ganger i uken – Omtrent 1 gang i uken – 2-3 ganger i måneden – En sjelden gang – Ikke i det hele tatt

En eller flere lærere

Svaralternativ: Flere ganger i uken – Omtrent 1 gang i uken – 2-3 ganger i måneden – En sjelden gang – Ikke i det hele tatt

Andre voksne på skolen

Svaralternativ: Flere ganger i uken – Omtrent 1 gang i uken – 2-3 ganger i måneden – En sjelden gang – Ikke i det hele tatt

Ukjent person

Svaralternativ: Flere ganger i uken – Omtrent 1 gang i uken – 2-3 ganger i måneden – En sjelden gang – Ikke i det hele tatt

Spørsmålet handler om hva som har skjedd på skolen de siste månedene:

Hvor ofte har du brukt Internett, mobil eller e-post for å sende og spre ondsinnede meldinger om eller bilder av andre elever?

Svaralternativ: Flere ganger i uken – Omtrent 1 gang i uken – 2-3 ganger i måneden – En sjelden gang – Ikke i det hele tatt

Spørsmålet handler om hva som har skjedd på skolen de siste månedene:

Hvorfor har du sendt og spredd ondsinnede meldinger om eller bilder av andre elever?

Svaralternativ: Fordi jeg ville såre – Det var bare for å tulle – Vet ikke – Jeg har ikke sendt og spredd ondsinnede meldinger om og bilder av andre elever

Tilleggsbolk 26

Spørsmål til 10. trinn og vg1

Er du blitt utsatt for urettferdig behandling/diskriminering på skolen på grunn av...

...kjønn?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang –2-3 ganger i måneden – Omtrent 1 gang i uken – Flere ganger i uken

...funksjonshemming?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang –2-3 ganger i måneden – Omtrent 1 gang i uken – Flere ganger i uken

...nasjonalitet?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang –2-3 ganger i måneden – Omtrent 1 gang i uken – Flere ganger i uken

...religion eller livssyn?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang –2-3 ganger i måneden – Omtrent 1 gang i uken – Flere ganger i uken

...seksuell orientering?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang –2-3 ganger i måneden – Omtrent 1 gang i uken – Flere ganger i uken

Er du blitt utsatt for urettferdig behandling/diskriminering av...

...elever i gruppa/klassen?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang –2-3 ganger i måneden – Omtrent 1 gang i uken – Flere ganger i uken

...andre elever på skolen?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang –2-3 ganger i måneden – Omtrent 1 gang i uken – Flere ganger i uken

...en eller flere lærere?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang –2-3 ganger i måneden – Omtrent 1 gang i uken – Flere ganger i uken

...andre voksne på skolen?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang –2-3 ganger i måneden – Omtrent 1 gang i uken – Flere ganger i uken

T27 – Arbeidsmiljø

Spørsmål til 10. trinn og vg1

(Digitale verktøy er for eksempel datamaskin, nettbrett, mobiltelefon, Internett og programvare)

I hvilken grad er du enig i følgende utsagn om bruk av digitale verktøy i opplæringen?

Jeg lærer mer når vi bruker digitale verktøy i opplæringen.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Jeg blir mer motivert for skolearbeid ved å bruke digitale verktøy i undervisningen.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Bruk av digitale verktøy gjør det vanskeligere å konsentrere seg om skolearbeidet.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Andre elevers bruk av digitale verktøy uroer og hindrer læring.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

I hvilken grad er du enig i følgende påstander om nettvett (informasjonskompetanse og digital dømmekraft)?

Jeg har fått god opplæring i informasjonsinnhenting (hvordan jeg effektivt kan søke opp og finne relevant informasjon).

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Skolen har gitt meg god opplæring i kildekritikk (hvordan jeg kan gjøre meg opp en mening om i hvilken grad jeg kan stole på informasjonen som jeg har hentet).

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Jeg har fått god opplæring i å bruke kildeliste (hvorfor det er et krav om å vise til opphav, og hvordan slike referanser skal skrives).

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Jeg har fått god opplæring i å bruke sitater.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Spørsmål til alle trinn

Jeg har fått god opplæring i nettvett på skolen (faren ved å gi fra seg personlig informasjon, og hvordan vise respekt for hverandre på nett).

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig

Jeg praktiserer godt nettvett.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken eller – Litt uenig – Helt uenig