Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Vurdering og veiledning (tilleggsbolker 21 og 22)

Tilleggsbolk 21

Får du støtte og hjelp i fagene når du trenger det ...

...fra organisert leksehjelp?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

...hjemmefra?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

...fra elever i gruppa/klassen?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Tilleggsbolk 22

Spørsmål til 7. trinn

Hvor mange samtaler har du alene eller sammen med foreldrene dine, hatt med læreren din dette skoleåret om hvordan du gjør det på skolen?

Svaralternativ: Fire eller flere – Tre – To – En – Ingen

Spørsmål til 10. trinn og vg1

Hvor mange planlagte samtaler om din faglige utvikling har du hatt med din kontaktlærer/faglærer dette skoleåret?

Svaralternativ: Fire eller flere – Tre – To – En – Ingen

Synes du slike samtaler med læreren er nyttig?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt – Har ikke hatt slike samtaler