Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Læring (tilleggsbolk 20)

Hvor fornøyd er du med måten dere arbeider på i de følgende fagene?

Engelsk

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Verken fornøyd eller misfornøyd – Misfornøyd – Svært misfornøyd – Har ikke faget

Kroppsøving

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Verken fornøyd eller misfornøyd – Misfornøyd – Svært misfornøyd – Har ikke faget

Kunst og håndverk

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Verken fornøyd eller misfornøyd – Misfornøyd – Svært misfornøyd – Har ikke faget

Norsk

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Verken fornøyd eller misfornøyd – Misfornøyd – Svært misfornøyd – Har ikke faget

Matematikk

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Verken fornøyd eller misfornøyd – Misfornøyd – Svært misfornøyd – Har ikke faget

Samfunnsfag

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Verken fornøyd eller misfornøyd – Misfornøyd – Svært misfornøyd – Har ikke faget

Naturfag

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Verken fornøyd eller misfornøyd – Misfornøyd – Svært misfornøyd – Har ikke faget

KRLE

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Verken fornøyd eller misfornøyd – Misfornøyd – Svært misfornøyd – Har ikke faget