Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Motivasjon (tilleggsbolk 19)

Hvor ofte kjeder du deg på skolen fordi du gjør oppgaver du allerede kan?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Hvor ofte får du skoleoppgaver som er så lette at de ikke stiller noen krav til deg?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Hvor ofte får du skoleoppgaver som er vanskelige, men som du tror du klarer?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Hvor ofte får du skoleoppgaver som er vanskelige, og som du ikke får til?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri