Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Medbestemmelse (tilleggsbolk 18)

Spørsmål til 10. trinn og vg1

Får du være med på å bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

I hvor mange fag får du være med på å ...

...lage arbeidsplaner (ukeplan, periodeplan, årsplan) i fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

...velge mellom ulike oppgavetyper i fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

...velge arbeidsmåter i fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Oppmuntrer lærerne til at elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag