Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Trivsel med lærerne, mestring, motivasjon, faglig veiledning (tilleggsbolk 16)


Hvor godt arbeid synes du elevrådet gjør på skolen?

Svaralternativ: Svært godt – Godt – Litt godt – Dårlig – Svært dårlig – Vet ikke

Hører skolen på elevenes forslag?

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden - Aldri

Er lærerne dine hyggelige mot deg?

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden - Aldri

Følger du med og hører etter når lærerne snakker?

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden - Aldri

Trives du sammen med lærerne dine?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Gjør du leksene dine?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene?

Svaralternativ: Flere ganger i uken – 1 gang i uken – 1-3 ganger i måneden – 2-4 ganger i halvåret – Sjeldnere

Hvor ofte greier du de oppgavene du har som lekse uten å be om hjelp?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri