Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Muntlige ferdigheter (tilleggsbolk 15)

På skolen lærer jeg å uttrykke meg muntlig på ulike måter (for eksempel ved å gi tilbakemeldinger, delta i rollespill og holde presentasjoner)

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag

Spørsmål til 7. trinn

På skolen lærer jeg hvordan jeg skal bruke fakta i en diskusjon

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag

Spørsmål til 10. trinn og vg1

Jeg lærer hvordan jeg skal bruke argumenter i en diskusjon

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag

På skolen øver vi på å bruke fagbegreper i samtaler

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag