Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Digitale ferdigheter (tilleggsbolk 14)

Spørsmål til 10. trinn og vg1

På skolen lærer jeg å være kritisk til informasjonen jeg finner på Internett

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag

Spørsmål til alle trinn

På skolen lærer jeg å tenke over hvordan jeg bruker informasjon fra Internett

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag

På skolen bruker vi digitale verktøy for å lære (digitale verktøy er for eksempel datamaskin, nettbrett og interaktiv tavle).

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag