Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Skriving (tilleggsbolk 13)

Lærere viser meg eksempler på gode tekster før jeg skriver selv.

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag

Lærere viser meg hvordan jeg kan skrive gode tekster.

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag