Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Lesing (tilleggsbolk 12)

På skolen lærer jeg hvordan jeg skal lese ulike tekster for å lære

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag

På skolen lærer jeg hvordan jeg skal arbeide med teksten før jeg leser den

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag

Jeg lærer hvordan jeg kan arbeide med en tekst for å forstå den

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag

Jeg lærer hvordan vi kan arbeide med nye ord og begreper for å forstå dem

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag