Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Regning (tilleggsbolk 11)

På skolen bruker vi regning i flere fag enn i matematikk

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

Spørsmål til 10. trinn og vg1

Jeg bruker regning for å forstå informasjon i de fleste fag

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

Spørsmål til alle trinn

Jeg bruker regning for å undersøke ting jeg lurer på

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag