Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Regler på skolen (tilleggsbolk 4)

Kommer lærerne presis til timene/arbeidsøktene?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri