Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Utdannings- og yrkesrådgivning (tilleggsbolk 7)

Spørsmål for 9. og 10. trinn

Nedenfor er det noen påstander om den utdannings- og yrkesrådgivingen du har hatt så langt på ungdomsskolen. Kryss av for det som passer deg.

Så langt på ungdomsskolen har jeg...

... fått kunnskap om ulike utdanninger

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

...fått kunnskap om arbeidslivet

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

...fått hjelp til å tenke på hva jeg vil jobbe med

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

...fått hjelp til å tenke på hva slags utdanning jeg vil ta

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

...blitt utfordret til å tenke over hva som er typiske utdannings- og yrkesvalg for kvinner og menn

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

Spørsmål til vg1

På ungdomsskolen skulle jeg gjerne fått mer …

…kunnskap om videregående opplæring

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

…kunnskap om videre utdanning, ut over videregående

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

…kunnskap om ulike yrker

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

…individuell veiledning

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

Spørsmål til vg2 og vg3

Så langt i videregående opplæring har jeg …

… fått kunnskap om ulike utdanningsmuligheter

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

… fått kunnskap om ulike yrker og muligheter i yrkeslivet

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

… blitt mer bevisst om hva jeg selv vil videre når det gjelder utdanning og yrke

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

...blitt utfordret til å tenke over hva som er typiske utdannings- og yrkesvalg for kvinner og menn

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt