Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Medvirkning (tilleggsbolk 3)

I hvor mange fag får du være med på å velge arbeidsmåter i fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Oppmuntrer lærerne til at elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag