Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Arbeidsforhold og læring (tilleggsbolk 2)

Hvor ofte bruker du PC/data/Internett i skolearbeidet?

Svaralternativ: Hver time – Hver dag – Flere ganger i uken – 1-3 ganger i måneden – Sjeldnere

Hvor ofte bruker dere følgende arbeidsformer?

Læreren underviser klassen samlet

Svaralternativ: Hver time – Hver dag – Flere ganger i uken – 1-3 ganger i måneden – Sjeldnere

Samtale/diskusjon mellom lærere og elever

Svaralternativ: Hver time – Hver dag – Flere ganger i uken – 1-3 ganger i måneden – Sjeldnere

Elevene jobber alene

Svaralternativ: Hver time – Hver dag – Flere ganger i uken – 1-3 ganger i måneden – Sjeldnere

To og to elever jobber sammen

Svaralternativ: Hver time – Hver dag – Flere ganger i uken – 1-3 ganger i måneden – Sjeldnere

Gruppearbeid (ikke prosjektarbeid)

Svaralternativ: Hver time – Hver dag – Flere ganger i uken – 1-3 ganger i måneden – Sjeldnere

Prosjektarbeid

Svaralternativ: Hver time – Hver dag – Flere ganger i uken – 1-3 ganger i måneden – Sjeldnere