Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Trivsel (tilleggsbolk 1)

Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din?

Svaralternativ: Trives svært godt – Trives godt – Trives litt – Trives ikke noe særlig – Trives ikke i det hele tatt

Trives du i friminuttene/fritimene?

Svaralternativ: Trives svært godt – Trives godt – Trives litt – Trives ikke noe særlig – Trives ikke i det hele tatt

Hender det at du føler deg ensom på skolen?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri