Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Veiledning (tilleggsbolk 8)

Spørsmål til 9. og 10. trinn

Har du hatt individuell veiledningssamtale med rådgiver på ungdomsskolen?

Svaralternativ: Ja, mer enn 3 ganger – Ja, 3 ganger – Ja, 2 ganger – Ja, 1 gang – Nei, aldri

Hvor fornøyd var du med veiledningen?

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Ganske fornøyd – Litt fornøyd – Ikke særlig fornøyd

Har du hatt veiledning i gruppe om videre utdanning og yrkesvalg, på ungdomsskolen?

Svaralternativ: Ja, mer enn 3 ganger – Ja, 3 ganger – Ja, 2 ganger – Ja, 1 gang – Nei, aldri

Hvor fornøyd var du med veiledningen?

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Ganske fornøyd – Litt fornøyd – Ikke særlig fornøyd

Spørsmål til vg2 og vg3

Har du hatt individuell veiledningssamtale med rådgiver i videregående opplæring

Svaralternativ: Ja, mer enn 3 ganger – Ja, 3 ganger – Ja, 2 ganger – Ja, 1 gang – Nei, aldri

Hvor fornøyd var du med veiledningen?

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Ganske fornøyd – Litt fornøyd – Ikke særlig fornøyd

Har du hatt veiledning i gruppe om videre utdanning og yrkesvalg i videregående opplæring?

Svaralternativ: Ja, mer enn 3 ganger – Ja, 3 ganger – Ja, 2 ganger – Ja, 1 gang – Nei, aldri

Hvor fornøyd var du med denne veiledningen?

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Ganske fornøyd – Litt fornøyd – Ikke særlig fornøyd