Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

NDLA (tilleggsbolk 33)

Spørsmål til vg1

Brukes NDLA i skolefagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag – Vet ikke hva NDLA er