Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Skolebiblioteket (tilleggsbolk 32)

Bruker du skolebiblioteket?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang - 2 eller 3 ganger i måneden - Omtrent 1 gang i uken - Flere ganger i uken

Hva vil du at skolebiblioteket skal gjøre for deg? (Du kan velge flere)

Svaralternativ: Lære meg informasjonskompetanse (å finne og bruke relevant informasjon, kildekritikk og nettvett) – Lære meg å strukturere en innlevering/oppgave – med innholdsfortegnelse, bruk av sitater, referanser, litteraturliste – Lære meg å bruke gode verktøy på datamaskinen – skriveprogram, excel, blogg – Gi meg tips til tilleggslitteratur, både fag- og skjønnlitteratur, til bruk på skolen og i fritida – Være et sted for å gjøre lekser/ha gruppearbeid – Være et fristed/et sted for avkobling i skolehverdagen – Ha aviser, blader, magasiner – Være et sted for utstilling (for eksempel av elevarbeider), forfattermøter og diskusjoner, andre kulturopplevelser