Tilleggsspørsmål i Elevundersøkelsen

Trygt miljø (tilleggsbolk 34)

Med voldelige hendelser mener vi hendelser med fysisk vold som slag og spark, eller trusler om det.

Er du blitt utsatt for voldelige hendelser på skolen de siste månedene?

Svaralternativ: Flere ganger i uken – Omtrent 1 gang i uken – 2 eller 3 ganger i måneden - En sjelden gang – Ikke i det hele tatt

Er du blitt utsatt for voldelige hendelser av andre på skolen på en eller flere av disse måtene de siste månedene?

Svaralternativ: Jeg har blitt truet med juling og bank - Jeg har blitt angrepet av andre/slått, dyttet eller holdt fast på skolen - Jeg har blitt angrepet med våpen av andre - Jeg har fått synlige skader på grunn av vold - Jeg har mottatt legehjelp på grunn av vold

Av hvem har du blitt utsatt for voldelige hendelser?

Svaralternativ: En eller flere elever i klassen/gruppen – En eller flere elever på skolen – En eller flere elever som ikke går på skolen, men som jeg kjenner – En eller flere som jeg ikke kjenner – En lærer eller annen voksen på skolen

Har du vært vitne til voldelige hendelser på skolen de siste månedene?

Svaralternativ: Flere ganger i uken – Omtrent 1 gang i uken – 2 eller 3 ganger i måneden – En sjelden gang – Ikke i det hele tatt

Har du vært vitne til voldelige hendelser mot andre på skolen på en eller flere av disse måten de siste månedene?

Svaralternativ: Jeg har sett andre bli truet med juling og bank – Jeg har sett andre bli angrepet av andre/slått, dyttet eller holdt fast på skolen – Jeg har sett andre bli angrepet med våpen – Jeg har sett andre har fått synlige skader på grunn av vold – Jeg har sett andre har hatt behov for legehjelp på grunn av vold

Har du stått for/utøvd/utført voldelige hendelser på skolen de siste månedene?

Svaralternativ: Flere ganger i uken – Omtrent 1 gang i uken – 2 eller 3 ganger i måneden – En sjelden gang – Ikke i det hele tatt

Har du stått for/utøvd/utført voldelige hendelser mot andre på skolen på en eller flere av disse måtene de siste månedene?

Svaralternativ: Jeg har truet andre med juling og bank – Jeg har angrepet andre/slått, dyttet eller holdt fast på skolen – Jeg har angrepet med våpen – Jeg har påført andre synlige skader på grunn av vold – Jeg har utøvd vold slik at andre har hatt behov for legehjelp.