Informasjon om midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19

Denne veilederen er utgått

3. Gjennomgang av de midlertidige bestemmelsene som gjelder grunnopplæringen

Utgangspunktet for det midlertidige regelverket er at opplæringsloven gjelder, men med de tilpasningene som følger av det midlertidige regelverket. De mest sentrale tilpasningene av regelverket er inntatt i § 7 og § 8 i den midlertidige loven. Tilpasningene må tolkes i lys av hvilket nivå i trafikklysmodellen skolene befinner seg på.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}