Retten til skyss Udir-2-2019

Endringer

20. juni 2023:

  • flyttet informasjon om skyss til hhv. voksne og barn under skolepliktig alder til nytt kapittel 12 og 13
  • endret friskole til privatskole i kapittel 11
  • endret henvisning i kapittel 13 fra "barnehageloven § 19 f eller § 19h" til "barnehageloven § 36 eller 38".
  • i kap. 13: lagt til setning om rettigheter for barn med delt bosted, samt lenke til tolkning