Retten til skyss Udir-2-2019

9. Internkontroll

Skoleeier skal ha internkontroll for å sikre at regelverket blir fulgt.

Les mer om kravet til internkontroll her.