Retten til skyss Udir-2-2019

5.3 Når har elevene rett og plikt til innlosjering/losji?

Dersom daglig skyss ikke er forsvarlig står det i opplæringsloven § 7-1 at eleven har rett og plikt til innlosjering. Kommunen skal i slike tilfeller fatte vedtak om innlosjering, uavhengig av om foreldrene har krevd dette. I forarbeidene står det at kommunen kan vedta dette mot foreldrenes vilje. Dersom det er tvil om daglig skyss er forsvarlig, skal foreldrene avgjøre om eleven skal skysses eller innlosjeres.

Innlosjering skal bare være et alternativ til skyss i veldig spesielle tilfeller, f.eks. dersom det i deler av året er umulig med skyss på grunn av vær og føreforhold.

Fylkeskommunen skal hjelpe til med å skaffe losji til de elevene som bor slik til eller har så lang skolevei til videregående skole at daglig skyss ikke kan benyttes. Dette står i opplæringsloven § 7-2. Der står det også at fylkeskommunen skal bygge elevhjem om det er nødvendig. Dette gjelder de tilfellene hvor fylkeskommunen ikke greier å skaffe et annet sted å bo innenfor en avstand der det er mulig med daglig skyss. Fylkeskommunen må ikke drifte slike boliger selv.