Retten til skyss Udir-2-2019

12. Skyss for voksne i grunnskoleopplæring

Rett til skyss for voksne med rett til grunnskoleopplæring reguleres i opplæringsloven § 4A-7. Voksne har rett til skyss hvis de bor mer enn fire kilometer fra skolen. Voksne har også rett til skyss på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom. Voksne omfattes dessuten av reglene om reisefølge og tilsyn i opplæringsloven § 7-4. Se nærmere omtale av dette over. Kommunen er ansvarlig for skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei, reisefølge og tilsyn for voksne i grunnskoleopplæring. Fylkeskommunen vil være ansvarlig for skyss på grunn av avstand, funksjonshemming, skade eller sykdom for voksne. Dette følger av opplæringsloven § 13-4.

Voksne som mottar videregående opplæring etter opplæringsloven kap. 4A har ikke rett til skyss.