Hva ligger i begrepet "opplæringspliktig alder?"

Vi svarer på spørsmål om hva som ligger i begrepet "i opplæringspliktig alder" jf. forskrift til opplæringslova § 1.17 første ledd bokstav b.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}