Informasjon om leksehjelp i grunnskolen Udir-6-2010

Merknad til § 1A-1 fjerde ledd

Paragraf 1A-1 fjerde ledd fastsetter en plikt for kommunen til å informere foreldrene om retten til leksehjelp og tilbudet som gis.

Dette betyr at foreldrene skal få informasjon om for eksempel hvor mange timer gratis leksehjelp som gis på årstrinnet eleven er på, når og hvor tilbudet gis og annen relevant informasjon. Kommunen kan gi skolen i oppgave å gi denne informasjonen.

I vurderingen av hvordan informasjonen gis bør kommunen se på om informasjonen vil nå foreldrene til elevene som har mest behov for leksehjelp og om informasjonen er forståelig.