Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

4.2 Underveis- og sluttvurdering i kroppsøving

Underveis- og sluttvurdering er regulert i forskrift til opplæringsloven i §§ 3-11 til 3-16, 3-17 og 3-18. Disse bestemmelsene er ikke endret, men fordi vurderingspraksis i faget kroppsøving i noen tilfeller ikke har vært i samsvar med forskriften, minner vi om innholdet i disse bestemmelsene og konsekvenser for faget.