Praksisbrev Udir-2-2017

Praksiskandidater

Det er ikke mulig å gå opp til praksisbrevprøven som praksiskandidat. Hovedgrunnen til det er at praksisbrev er et praksisnært opplæringsløp og ikke en dokumentasjonsordning. Ordningen skal også gi kandidatene mulighet til å ta mer videregående opplæring med fag- eller svennebrev som mål.