Revisjonsplikt for kombinert åpen og ordinær barnehage

Gjelder

Tolkningsuttalelsen gjelder en henvendelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal om revisorplikten etter økonomiforskrift til barnehageloven gjelder for barnehager som er ordinær barnehage med færre enn 20 barn og i tillegg er åpen barnehage.

Gjelder barnehageloven

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}