Kapitaltilskudd til private barnehager - nybygg uten flere plasser

Vi svarer her på en  henvendelse fra Fylkesmannen i Rogaland. De har spørsmål om det er krav om at det opprettes nye barnehageplasser for å få høyere sats på kapitaltilskudd for et nybygg, der en barnehage består av flere bygninger, og de erstattet et leid bygg med et nybygg.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}