Byggeår og kapitaltilskudd

Gjelder

Vi har henvendt oss til Kunnskapsdepartementet med spørsmål om byggeår og kapitaltilskudd. Svaret ligger vedlagt. 

Vi har i samråd med departementet lagd en utfyllende forklaring av kriteriene for å få høyere kapitaltilskudd.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}