Beregning av tilskudd ved kommunesammenslåing

Slik vi forstår «den tidligere kommunens regnskap og barnetall» peker det på den konkrete kommunen barnehagen lå i før kommunesammenslåingen. Det innebærer at den private barnehagen har krav på å få beregnet tilskuddet sitt ut fra den kommunen barnehagen lå i før sammenslåingen i påvente av at den sammenslåtte kommunen får et eget regnskap.

Dersom kommunen ønsker å gi mer enn minimumsforpliktelsene til de private barnehagene som forskriften fastsetter, står kommunen fritt til å gjøre det innenfor rammene av forvaltningsloven og ulovfestet forvaltningsrett.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}