Barnetall i kommunale åpne barnehager

Vi har 21. januar 2016 besvart spørsmål om hvilket barnetall i kommunale åpne barnehager som skal legges til grunn ved beregning av tilskuddssats for private åpne barnehager. Les svaret til Fylkesmannen i Møre og Romsdal her.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}