Det er ikke vilkår om foreldrebetaling for at en privat barnehage skal kunne rapportere inn barnet og ha rett på tilskudd.

Spørsmål om kriterier for at et barn skal kunne telle ved rapportering, og spesielt om det stilles vilkår om at barnehagen mottar foreldrebetaling for at barnet skal kunne rapporteres inn.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}