Spørsmål om makspris i barnehagen

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Oslo og Viken på spørsmål om hvilken inntekt husholdninger har for å få krav på moderasjon i foreldrebetalingen

Vi viser til henvendelse 24. januar 2019. Dere har spørsmål til våre nettsider om foreldrebetaling og det vi skriver om hvilken inntekt husholdninger har for å få krav på moderasjon.

På nettsidene våre skriver vi følgende:

Maksprisen for 2018 var 2 910 kroner per måned.

Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar, og 3 040 kroner per måned fra 1. august. For barnehageåret 2018/2019 blir samlet maksimal foreldreutbetaling 32 490 kroner.

Etter forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1 første ledd skal foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Videre skal foreldrebetalingen per barn ikke utgjøre mer enn seks prosent av husholdningens samlede personinntekt, jf. § 3 tredje ledd. Etter § 3 fjerde ledd skal det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

For barnehageåret 2018/2019 er maksprisen for foreldrebetalingen 2 910 kroner i fem måneder (august 2018 til desember 2018) og 2 990 i seks måneder (januar 2019 til juni 2019). Dette gir en samlet makspris for foreldrebetaling for dette barnehageåret på 32 490 kroner. Dette er seks prosent av 541 500 kroner. Det vil si at de som har mindre enn 541 500 kroner i årsinntekt har krav på moderasjon barnehageåret 2018/2019.

Fordi foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre seks prosent husholdningens samlede personinntekt, skal alle som fikk innvilget moderasjon basert på foreldrebetalingen i august 2018 fortsette å betale det samme beløpet i foreldrebetaling gjennom hele barnehageåret 2018/2019. De vil ikke påvirkes av at maksprisen øker. Hvis f.eks. en familie har samlet personinntekt på 500 000 kroner i året, skal de maksimalt betale 30 000 kroner i året i foreldrebetaling. Dette skal de betale uavhengig av om maksimalprisen etter § 1 er 32 890 kroner eller 32 490 kroner i året.

Når maksprisen øker vil det være enkelte som får krav på moderasjon, som tidligere ikke hadde det. Det er fordi foreldrebetalingen nå utgjør mer enn seks prosent av husholdningens samlede personinntekt, mens det tidligere ikke gjorde det.

Dersom kommunen legger til grunn foreldrebetalingen fra januar 2019 (2 990 kroner) for hele barnehageåret 2018/2019 i beregningen av redusert foreldrebetaling gjør ikke kommunen noe feil, det vil bare være noen flere som får moderasjon enn de som har krav på det etter forskriften.

Vår referanse: 2019/588