Foreldrebetaling og refusjon av inntektstap

Vi har svart på spørsmål om refusjon av inntektstapet for en privat barnehage når barnet går i en privat barnehage i en annen kommune enn bostedskommunen og bostedskommunen har fattet vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen. Les svaret til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane her.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}