Refusjon mellom kommuner for søskenmoderasjon

Det er bostedskommunen som er ansvarlig for å gi foreldrene søskenmoderasjon. Imidlertid regulerer ikke forskrift om foreldrebetaling i barnehager hvordan refusjon mellom kommuner skal være i tilfeller der vertskommunen betaler for reduksjonen i foreldrebetaling. Her bør kommunene finne rimelige løsninger i fellesskap.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}