Politiattest ved bytte av stilling internt i kommuner og private barnehagekonsern

Vi har 17. august 2016 besvart spørsmål om politiattest ved bytte av stilling internt i kommuner og private barnehagekonsern. Se vårt svar til Fylkesmannen i Troms her