Grunnbemanningen får betydning for driftstilskuddet til private barnehager i 2021

Utdanningsdirektoratet har mottat flere henvendelser om om hvilken betydning grunnbemanningen får for tilskuddsberegningen til private barnehager.

Utdanningsdirektoratet mener at kravet om grunnbemanning ikke får betydning for beregningen av driftstilskuddet til private barnehager før tilskuddsberegningen for 2021. Vi forklarer hvorfor i brev til Fylkesmannen i Hordaland

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}