Grunnbemanningen får betydning for driftstilskuddet til private barnehager i 2021

Utdanningsdirektoratet har mottat flere henvendelser om

Utdanningsdirektoratet mener at kravet om grunnbemanning ikke får betydning for beregningen av driftstilskuddet til private barnehager før tilskuddsberegningen for 2021. Vi forklarer hvorfor i brev til Fylkesmannen i Hordaland

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}