Tilsyn

For å sikre at alle barn og elever trives og får den opplæringen de har rett på, kontrollerer Udir, statsforvalterne og kommunene om barnehager og skoler følger regelverket. Det er å føre tilsyn. 

Felles nasjonalt tilsyn

Fra januar 2018 har vi nytt felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.

 

Funn fra tilsyn

Tilsynsrapporter kan være nyttige, ikke bare for kommunen eller skolen det ble ført tilsyn med. Fra disse rapportene kan dere lære om vanlige brudd på regelverket, og se hva dere kan gjøre for å unngå dem. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!