Nye maler

I forbindelse med at ny opplæringslov trer i kraft 1. august, vil vi oppdatere flere av malene vi har liggende ute knyttet til den gamle loven.

Fram mot sommeren vil vi oppdatere denne siden med følgende maler:

Maler for enkeltvedtak

  • særskilt språkopplæring
  • innføringsopplæring

Maler for enkeltvedtak for individuell tilrettelegging

  • individuelt tilrettelagt opplæring
  • personlig assistanse
  • fysisk tilrettelegging, tekniske hjelpemidler eller opplæring i mobilitet
  • mal for en kombinasjon av to eller flere av disse rettighetene 

Øvrige maler

  • mal for opplæringskontrakt
  • mal for lærekontrakt
  • mal for aktivitetsplan skolemiljø
  • mal for realkompetansevurdering

Alle maler vil være tilgjengelig både på bokmål og nynorsk.

Vi vil vurdere om det er behov for flere maler enn dette etter at loven har trått i kraft.