Lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Den nye opplæringsloven krever at alle lokale forskrifter kunngjøres. Det skal også fastsettes noen flere lokale forskrifter enn i dagens lov. 

Nytt kunngjøringskrav

Etter dagens opplæringslov er det gjort unntak fra kunngjøringskravet i Norsk Lovtidend (Lovdata) i forvaltningsloven § 38 for flere lokale forskrifter. Dette unntaket fjernes i den nye opplæringsloven. Det betyr at kommunene og fylkeskommunene skal kunngjøre flere forskrifter i forbindelse med at den nye loven trer i kraft fra 1. august 2024. 

Lokale forskrifter som skal gjelde fra og med høsten 2024 bør i så stor grad som mulig fastsettes og kunngjøres etter ny lov. Lokale forskrifter etter gammel lov kan imidlertid fortsatt gjelde. Les om overgangsregler her.

Dersom det er gjort endringer i innhold i forskriften i tråd med ny opplæringslov, må hele forskriften fastsettes og kunngjøres etter ny lov. For eksempel er det nytt at lokale forskrifter om skoleregler skal inneholde regler om skoledemokrati.

Her finner du en oversikt over hva en lokal forskrift er, hva dere må huske på når dere utformer en forskrift, og hvor i regelverket forskriftshjemlene går frem.

På hvilke områder kommunene og fylkeskommunene fastsette forskrift?

Nedenfor viser vi til bestemmelser i den nye opplæringsloven. Dere finner ny opplæringslov på sidene til Lovdata

I ny opplæringslov er det flere bestemmelser som angir når det skal fastsettes lokale forskrifter.

Kommunene og fylkeskommunene skal fastsette lokale forskrifter
Tema HvemHjemmel
Permisjon fra skolenKommunenNy lov § 2-2 (4)
Skolefritidsordning (SFO)KommunenNy lov § 4-5 (5)
SkolereglerKommunen og fylkeskommunenNy lov § 10-7
SkoleruteKommunen og fylkeskommunenNy lov § 14-1 (2)
Hovedmål ved den enkelte skoleKommunen og fylkeskommunenNy lov § 15-2

Det kan også bli vedtatt krav om at kommuner eller fylkeskommuner fastsetter forskrifter i ny forskrift til opplæringsloven. Se forslag til forskrift til ny opplæringslov på våre sider. Høringsfristen er 18. februar 2024.

På hvilke områder kan kommunene og fylkeskommunene fastsette forskrift?

I ny opplæringslov er det flere bestemmelser der det åpnes for at kommuner og fylkeskommuner «kan» fastsette lokale forskrifter. Det innebærer at dersom kommunen eller fylkeskommunen vil ha egne regler i henhold til listen under, må de fastsette dette i lokale forskrifter. Dersom de fastsetter forskrift etter hjemlene under, må forskriften kunngjøres på Lovdata.

Kommunene og fylkeskommunene kan fastsette lokale forskrifter
TemaHvemHjemmel  
Omdisponering av fag- og timefordelingenKommunenNy lov § 1-6 (2)
Opplæring utover det samlede minstetimetalletKommunen og fylkeskommunenNy lov § 1-6 (6)
SkolekretserKommunenNy lov § 2-6
Grunnleggende opplæring i samisk språk og kulturKommuner i forvaltningsområder for samisk språkNy lov § 3-2 (2)
Bortvisning i skolereglerKommunen og fylkeskommunenNy lov § 13-1 (1), jf. § 10-7
Ordensregler for voksenopplæringenKommunen og fylkeskommunenNy lov § 20-3 (1)