Elever skal få mulighet til annullering

Elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene under eksamen på mandag, får mulighet til å annullere eksamen.

– Det viktigste for oss har vært å finne den mest rettferdige løsningen for flest mulig elever, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Mange av kandidatene som hadde eksamen på videregående skole på mandag, fikk problemer da de skulle logge inn. Utdanningsdirektoratet har nå besluttet at skolene skal søke gruppevis annullering av eksamen på vegne av elever som ble berørt. Eleven bestemmer selv om de vil stå på denne lista.

– Situasjonen på mandag har rammet elever ulikt. Derfor finnes ingen perfekt løsning som alle vil oppfatte like rettferdig. Men vi mener denne løsningen ivaretar de ulike situasjonene best, samtidig som den kan iverksettes raskt, sier Rosenkvist.

Utdanningsdirektoratet har siden mandag innhentet informasjon fra fylkeskommuner og skoler for å se hva som bør gjøres med situasjonen til de berørte etter forsinkelsen.

– Det berører oss å høre enkelthistorier fra de som ble rammet av forsinkelsen. Samtidig har andre igjen gjennomført uten problemer og levert en eksamen de er fornøyd med. Begge disse hensynene har vært viktige å ta for denne avgjørelsen, sier Rosenkvist.

Utdanningsdirektoratet har også hatt møter med lærerorganisasjonene, skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen for å få på plass en best mulig løsning.

 Petter Andreas Lona

– Elevorganisasjonen er veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Udir denne uken og løsningen som kommer, fordi den ivaretar flest elever. Mandagens eksamener var for mange elever en katastrofe og for andre elever en positiv opplevelse, derfor er det viktig og riktig at man legger til rette for at det skal være elevens valg om hen skal få sin eksamen annuller eller ikke. Slik ivaretar vi alle, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona.