Arbeidsutval foreslår seinare eksamensstart

Ei partssamansett arbeidsgruppe har vurdert om skoleåret kan organiserast på ein måte som gir meir tid til opplæringa. Gruppa tilrår ikkje å legge eksamen for Vg3 til før 17. mai, derimot foreslår dei ein kort og effektiv eksamensperiode mot slutten av skoleåret. Gruppa foreslår også at elevane skal få vite kva fag dei skal ha skriftleg eksamen i, fleire veker før eksamen startar. Les rapporten her:

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!