– Vil du gjøre en forskjell, er utdanningsfeltet et bra sted å jobbe

Det sier Morten Rosenkvist, ny direktør i Utdanningsdirektoratet. Han har sin første arbeidsdag i direktoratet i dag.

– Utdanning betyr så mye både for individet og for samfunnet. Å ha et godt utdanningssystem er avgjørende både for sosial utjevning og et velfungerende samfunn. Jeg er motivert for denne jobben, fordi her kan jeg bidra til å gjøre en forskjell, sier han.

Han er opptatt av verdien alle de som jobber i ulike roller bidrar med for at utdanningssektoren skal fungere godt:

– Alle som jobber med barnehage, skole og fagopplæring har viktige og ulike roller for å sikre at barn og unge lærer og trives. Det er et stort system hvor vi sammen skal bidra til at alle får kompetansen de trenger.

Morten Rosenkvist er utdannet statsviter og har lang ledererfaring og god innsikt i offentlig forvaltning og kunnskapssektoren. Han kommer fra stillingen som direktør i Lånekassen. Før dette var han flere år i Kunnskapsdepartementet. I perioden 2013 til 2016 var han avdelingsdirektør i analyseseksjonen i Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk før han ble ekspedisjonssjef i Barnehageavdelingen frem til 2018. Da ble han ekspedisjonssjef i Avdeling for videregående oppæring, fagskole og kompetansepolitikk frem til 2021.

Han ser to viktige oppgaver for Utdanningsdirektoratet:

– Vi skal gjøre en god jobb for å sikre at de politiske beslutningene når helt ut og blir satt i verk i den pedagogiske hverdagen for barn og unge. Samtidig skal vi ha god innsikt i barnehage- og skolehverdagen og bidra med kunnskapsgrunnlag slik at vi gir gode råd inn til politikerne.

Selv om han har lang erfaring fra utdanningssektoren, er han bevisst på at han nå går inn i en rolle som har et annet perspektiv enn tidligere. Han vil derfor bruke den første tiden i jobben til å lære og bli godt kjent med alle områdene av utdanningsfeltet.

Les mer om utnevnelsen av nye direktør i Kunnskapsdepartementets pressemelding.

Portrett av Morten Rosenkvist