Iktsenteret.no er lagt ned

Vi gjør oppmerksom på at flere filmer og annet materiell ikke vil bli flyttet over til udir.no. Dette skyldes blant annet den nye personvernforordningen (GDPR).

Pedagogisk bruk av IKT

Digital kompetanse i barnehage og skole 

Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet i skolen