Fusjonen mellom Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet

Vedlegg

Bemanningsplan (pdf)

Drøftingsnotat for innplassering (pdf)

Kommunikasjonsplan (pdf)

Styringsdokument (pdf) 
Styringsdokumentet inneholder en rekke vedlegg. Disse kan du få tilsendt ved å sende en forespørsel til post@udir.no.