Retningslinjer for film

Her finner du retningslinjer og grafisk rammeverk for filmer der Utdanningsdirektoratet er avsender. Malverket skal brukes i alle filmer, og skal sikre at vi fremstår som en tydelig avsender.

Se også Udirs designprofil

Filmer skal være i tråd med kravene til universell utforming.

Logoikon (bug)

Logoikonet skal brukes på alle filmer som produseres for og av Udir.

 • Logoikon skal alltid plasseres i øvre høyre hjørne i henhold til grid for relevant format.
 • Grønn versjon av logo skal hovedsakelig brukes. Hvit versjon kan brukes der det gir bedre synlighet (hvis bakgrunnen for eksempel er grønn).
 • I 16:9 format skal logoen utgjøre 1/16 av bredden i formatet og plasseres en halv 16-del inn fra kanten.
 • I 1:1, 4:5 og 9:16 format skal logoen utgjøre 1/10 av bredden i formatet og plasseres en halv 10-del inn fra kanten.
 • I story format på sosiale medier (9:16-format) vil logoen allerede være en integrert del av visningen og dermed er det ikke behov for logo/bug.
 • Logoikon skal ikke vises under åpningsplakat eller sluttplakat.

Åpningsplakat

 • Fonten "Montserrat bold" skal brukes til teksten på åpningsplakaten, enten i hvit eller i Udir sort (#303030) avhengig av bakgrunnsfargen.
 • Ved lengre titler kan fontstørrelsen settes ned.
 • Åpningsplakaten finnes i to versjoner: som en tekstboks som kan plasseres over film, samt med heldekkende bakgrunn. Versjonen med heldekkende bakgrunn kan for eksempel være ideell for animasjonsfilmer.
 • Åpningsplakaten plasseres i henhold til grid, avhengig av format.
 • Det finnes fire fargetemaer for åpningsplakaten. Valgt fargetema må videreføres på navnesuper og grafiske elementer i filmen.
 • Vurder om det er behov for åpningsplakat. Skal filmen vises i sosiale medier vil åpningsplakaten stjele dyrebar tid og oppmerksomhet, og er dermed unødvendig. Om filmen skal vises til et stillesittende publikum som har satt av tid til å ta inn innholdet, er åpningsplakaten relevant.

Navnesuper

 • Navnesuper kan være enten sentrert, venstrestilt eller høyrestilt i alle formater.
 • Navnesuper plasseres i henhold til grid, slik at den ikke kommer i veien for teksting.
 • Det finnes tre fargetemaer for navnesuper. Valgt fargetema må videreføres på grafiske elementer og åpningsplakat. Det skal ikke brukes andre fargekombinasjoner enn disse.
 • Fonten "Roboto medium" skal brukes.
 • Ved lengre titler eller navn må man vurdere hva som fungerer best. Enten kan navn, tittel, eller begge deler, gå over to linjer eller gå ned på fontstørrelsen.
 • Som hovedregel skal det nederste fargefeltet være en høydelengde bak øverste fargefelt. 

Teksting 

 • Bruk fonten Roboto regular i hvit, på en 90 prosent transparent fargefelt i Udir sort (#303030).
 • I 16:9 formatet skal tekstingen være venstrejustert.
 • I formater for sosiale medier (1:1, 4:5 og 9:16) skal tekstingen midtstilles.
 • Teksting skal være plassert i henhold til grid.
 • For filmer til sosiale medier er det utviklet tre alternative fargevarianter som kan brukes der man ønsker å skape et mer spennende uttrykk. Bruk fonten Roboto bold i Udir sort (#303030).
 • Det er mulig å tilpasse størrelse på tekstingen avhengig av prosjekt, så lenge font og farge bevares.

Grid

Her finner du en grid for fire formater: 4:5, 1:1, 16:9 og 9:16. Logoikon (bug), teksting og navnesuper skal plasseres i henhold til denne.
For 9:16-formatet tar grid’en også høyde for områder i toppen og bunnen som bør være fri for elementer med tanke på knapper etc. i sosiale medier.